søndag 26. desember 2010

Løyperapport 26.12.2010

2. juledag ble følgende løyper kjørt:


  • 3. Lysløypa med løypemaskin
  • 8. Bergantjern med snøscooter. Første del fra Løkenseterkrysset er kjørt med løypemaskin, så kommer det et parti som er kjørt med snøscooter. Når man kommer ned på jordet møter man løypemaskin spor .

JORDELØYPENE

De aller fleste jordeløypene ble kjørt opp i dag med løypemaskin. Først og fremst kjører vi for å få en såle som gir oss bedre grunnlag for løypekjøring ved neste snøfall. Flere steder var det nok snø gode skispor. Der det er pløyd klarer vi ikke å sette spor, kun forsiktig fres og lett press på snøkammen.

Generellt kan vi si at alle spor øst for Hvittingfossveien er bra. Vest for Hvittingfossveien er det stort sett ok, men med partier hvor det er mindre bra. Nord for Gudumveien er det bra. Samme nord og vest for Gullhaug. Her kommer en detaljert status:

  • 14. Gudumsporet. Nord Gudumveien er bra. Sør for Gudumveien er det pløyd på mesteparten av jordet.
  • 17. Gjøkleprunden. Nordre halvdel (runden er delt med et tverr spor fra Ekeberg skole og vestover) er ok, åkerstubb under så ski går bra her. Søndre halvdel av Gjøkleprunden er mye av jordet pløyd så sporet er varierende.
  • 15. Sommerroløypa. Her ble det stort sett bra spor i dag. Vi har ikke kjørt sporet fra Sommerroskauen over til Gudum pga anleggsarbeider langs Hvittingfossveien.
  • 16.Rambergrunden. Her var det bra med snø, og det ble gode spor.
  • 9. Bringakerenga. Også bra med snø. Pga gjerdet ved Stubberud(nord for Bringakerveien) og den nye Løvaldrunden så er sporet lagt om litt og nå satt på sørsiden av Bringakerveien. Man må gå noen titalls meter langs Bringakerveien før man kan gå på sporet på jordet . Videre krysser vi nå bekken på sørsiden av Bringakerveien før vi går nordover og krysser Bringakerveien i retning Breimyr.
  • 8. Bergantjern. Fra Høgås parkering og bort til Islandveien har vi kjørt med løypemaskin. Fra Islandveien og til man møter løypemaskinsporet fra Løkenseter krysset er det kjørt med snøscooter.
  • 12. Løvaldrunden. Denne ble prøvekjørt i dag fra Bringaker veien til Løvalddalsveien. Vi forsøker å fullføre runden i løpet av romjulen. Bortsett fra skogholtet vi passerer langs bekken et par hundre meter sør for Bringaker veien satt vi spor hele veien og det ble bra. Vi har ryddet skogholtet i høst, men har ikke rukket å rydde bort krattskogen vi har lagt ned. Føler noen seg kallet, så tar vi GJERNE i mot hjelp til å dra bort kvist fra løypetraseen i skogholtet langs bekken. Da får vi skispor hele veien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar