torsdag 23. januar 2014

Jordeløypene

Onsdag kveld begynte vi å pakke såle på jordeløypene med snøscooter. Vi kjørte Gudumsporet, Gjøkleprunden, Grønnmarksporet og Løvaldrunden. Det var svært varierende snøforhold, hele 35-40 cm forskjell på snødybden. Absolutt mest snø inn i Våle og Løvaldrundens vestre løp. Minst snø mellom Gullhaug og Holtungveien hvor scooterne var ned på plogfurene flere steder. Vi vil forsøke oss med kompaktor og sporsetter på Løvaldrunden i kveld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hjertesukk...: Vi møtte store utfordringer på store deler av traseene vi kjørte i går. Noen har vært ute før oss og lekekjørt med snøscooter(re). Både langs med og på tvers av traseen. Her er det snakk om kraftige snøscootere med smale belter som graver dype grøfter i snøen og dermed ødelegger forutsetningene for å lage gode skiløyper. Vi er godt kjent med at det finnes flere privateide snøscootere i distriktet vårt. Vi har hatt fin dialog med flere av disse og kommet til enighet om enkle retningslinjer, noe som har fungert fint. Uten å diskutere lovligheten i denne aktiviteten, så har vi akseptert tilstedeværelsen så lenge det vises hensyn til løypetraseene vi preparerer. Dessverre kan det virke som det har kommet til nye aktører med snøscooter de siste par årene, med liten forståelse for skiløyper. Vi opplevde også i forrige sesong gjentatte scooterspor i skiløypene, spesielt i skogsløypenettet, bla opp til Hvittingen. Om noen der ute kjenner til disse som kjører så er fint om dere oppfordrer de til å finne andre steder enn løypetraseene til å leke i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar